طراحی سازه و معماری

انواع نقشه های ساختمانی

• نقشه های معماری
• نقشه های سازه
• نقشه های سیویل
• نقشه های شهرسازی
• نقشه های تاسیسات مکانیکی
• نقشه های تاسیسات برقی، الکتریکی

نقشه های معماری

اطلاعات مورد نیاز را در خصوص سازه مورد نظر نشان می دهد.

  • متراژ در دسترس
  • ارتفاع ساخت دیوار ها
  • فاصله بین بخش های مختلف
  • قرارگیری بخش های مختلف واحد
  • محل قرارگیری آسانسور، راه پله
  • موقعیت مکانی سازه و تمام جزئیات

نقشه های سازه

به طور کلی انواع جزئیات ساخت و نحوه اجرای سازه توسط نقشه سازه به مهندسان نشان داده می شود. 

انواع نقشه سازه:

  •  نقشه های اسکلت ساختمان
  • نقشه پی و ستون ها
  • نقشه دیوارهای برشی و باربر
  •  نقشه های تیرریزی سقف

ما خدمات ساخت و ساز تضمینی را ارائه می دهیم

fa_IR
fa_IR