مدیریت پیمان

مدیریت پیمان، قراردادی است که کارفرما مدیریت اجرای یک پروژه را به یک شخص حقیقی یا حقوقی می سپارد و دارای سه عامل اصلی کارفرما، پیمانکار و مشاور می باشد و مسئولیت ها بین این سه عامل توزیع می گردد.
کارفرما تامین کننده هزینه و مالک پروژه است. در قراردادهایی که کارفرما توانایی پرداخت هزینه های پروژه را داشته باشد، قرارداد مدیریت پیمان به صرفه تر است.

پیمانکار مسئول، مجری و سازنده پروژه است که مسئولیت اجرای بخشی از پروژه یا تمام آن را به عهده می گیرد. پیمانکار روش های اجرای پروژه و چارت سازمانی و استخدام نیروها را معین و درصدی از هزینه های مورد توافق را دریافت می کند.
مشاورین نقش عمده ای در این قراردادها بر عهده دارند و باعث کاهش ریسک می شوند. مشاورین نظرات و خواسته های کارفرما را به صورت نقشه و مطالب اجرایی به مدیر پیمان ارائه می دهند و بررسی می کنند که آیا این خواسته ها می توانند به درستی به اجرا درآیند یا خیر. آنها ادعاهای غیرفنی و غیر اصولی را کاهش می دهند و مانع تاخیر غیرمجاز قرارداد می شوند. انتخاب مشاور آشنا به مسائل فنی و مهندسی یک نکته مهم است.

مدیریت پیمان چگونه می تواند در سرعت و کیفیت ساخت پروژه موثر واقع شود؟
پیمانکاران باتجربه و حرفه ای:
۱- می توانند در طراحی ساختمان به طراحان ایده های هوشمندانه ای را ارائه بدهند که در کاهش زمان، هزینه و اجرایی شدن هر چه بهتر طرحها بسیار اثرگذار باشند.
۲ – وظیفه نظارت بر عملیات اجرایی را عهده دار می باشند و دیگر نیازی به مهندسین مشاور نیست.
۳- می توانند هزینه ها را با مدیریت و برنامه ریزی به طور قابل ملاحظه ای کنترل کنند.
۴ -هدف سودجویانه ندارند و فقط می خواهند رضایت کارفرما را به دست بیاورند.
۵- برای به دست آوردن قراردادهای کاری بیشتر با هم به رقابت می پردازند.

ما خدمات ساخت و ساز تضمینی را ارائه می دهیم

fa_IR
fa_IR