استحکام بنا

ساختمان‌ها به دلایل مختلفی مانند تغییر کاربری، تخریب و نوسازی، انتقال سند نیاز به گواهی پایان کار دارند. خیلی از ساختمان‌های قدیمی و یا حتی ساختمان‌های جدید به دلیل عدم نظارت مهندس ناظر و معمارساز بودن، برگه تایید استحکام بنا ندارند. شهرداری با توجه به قوانین داخلی از مالک می‌خواهد که برگه استحکام بنا ارائه دهد و بعد از ان گواهی پایان کا را صادر می‌کند. برگه استحکام بنا توسط یک مهندس ناظر بعد از بررسی و بازدیدش از ساختمان تایید و امضا می‌شود. در برگه استحکام بنا مهندس ناظر ایستایی و استحکام بنا را تایید می‌کند. در صورتی که ساختمان به دلایلی ناشی از عدم استحکام مثل نشست ساختمان و یا ریزش دیوار دچار سانحه شود، مهندس ناظری که برگه استحکام بنا را تایید کرده باید پاسخگو باشد. برای دریافت برگه استحکام بنا باید هزینه تعرفه نظارت پراخت شود، که هر ساله نظام مهندسی مبلغ جدیدی را اعلام می‌کند.
برگه استحکام بنا در مواردی مثل تغییر کاربری، قدیم بودن ملک، اضافه کردن اشکوب، ریز و یا تخریب قسمتی از بنا، تعویض مهندس ناظر و… لازم است. برای دایر کردن اماکن ورزشی، مهد کودک‌ها و مدارس نیز برگه استحکام بنا لازم است. مدارک لازم استحکام بنا به همراه هزینه تعرفه نظارت به مهندس ناظر ارائه و پرداخت می‌شود. مدارک لازم استحکام بنا شامل: پایان کار قبلی، عکس وضعیت موجود، کپی سند، کپی مدارک شناسایی مالک یا وکیل او است. مهندس ناظر ملزم است که ساختمان را به دقت بررسی کند و هر جا که ایراد و نواقصی مشاهده کرد به مالک گزارش دهد و تا رفع نواقص گواهی استحکام بنا را امضا نکند. بعد از دریافت برگه استحکام بنا گواهی پایان کار صادر می‌شود. بدون داشتن گواهی پایان کار هیچگونه نقل و انتقال سند به صورت رسمی امکان‌پذیر نیست و مالکیت فرد یا افراد زیر سوال است.

ما خدمات ساخت و ساز تضمینی را ارائه می دهیم

fa_IR
fa_IR