پروژه تهرانپارس

پروژه تهرانپارس
  • موقعیت پروژه : تهرانپارس - تهران
    موضوع : سرمایه گذاری و انجام عملیات طراحی و اجرای ابنیه , تأسیسات مکانیکی و برقی و محوطه سازی
  • مشخصات :
پروژه قبلی

مرمت و بازسازی عمارت باستانی

پروژه بعدی

درمانگاه آل محمد

ما خدمات ساخت و ساز تضمینی را ارائه می دهیم

fa_IR
fa_IR