شهرک صنعتی تجارت خاورمیانه

شهرک صنعتی
 • نام منطقه: شورآباد
 • استان: تهران
 • آدرس: شهرستان ری، انتهای ۶۰ متری شورآباد
 • مساحت: ۵۴۰.۰۰۰ مترمربع
 • تعداد واحدهای تفکیکی: ۲۲۰ واحد صنعتی
 • نزدیک‌ترین روستا: دوتوهه سفلی
 • طول جغرافیایی: ۵۱.۴۸۴۳۶۹
 • عرض جغرافیایی: ۳۵.۳۵۲۶۱۲۳
 • توپوگرافی منطقه: دشت و هموار
 • ارتفاع از سطح دریا: ۹۰۰متر
 • پوشش گیاهی منطقه: بدون پوشش گیاهی
 • منابع آب موجود: ۲حلقه چاه
پروژه قبلی

درمانگاه آل محمد

پروژه بعدی

پروژه مقدس اردبیلی

ما خدمات ساخت و ساز تضمینی را ارائه می دهیم

fa_IR
fa_IR