ارکان جهت‌ساز

ماموریت، چشم‌انداز و ارزش‌ها

ماموریت
« خلق ایمنی و رفاه در ناوگان حمل و نقل پایدار»

چشم انداز
« شکل‌دهنده آینده صنعت حمل و نقل کشور »

ارزش‌ها

  • مشتری مداری
  • بهبود مداوم
  • همکاری و مشارکت
  • فناوری سازگار با محیط زیست

شعار ما

ما خدمات ساخت و ساز تضمینی را ارائه می دهیم

fa_IR
fa_IR